Fasadtvätt i Stockholm

Fasadtvätt räddar våra affärer

När man driver en skönhetssalong har byggnaden stor betydelse. Det handlar inte bara om lokalen, vilket naturligtvis har betydelse. Även fasaden är viktig. Ingen vill besöka en salong som ligger i ett hus med smutsig fasad, med tags eller annat klotter på.

Hur ofta genomförs fasadtvätt i huset där du bor? Olika fasadmaterial är olika lätta för smuts att fästa på. Det innebär att fasadtvätten måste genomföras med olika långa mellanrum. En annan viktig faktor är husets placering och utsatthet för väder, vind med mera. Påväxt av alger är troligen vanligare i Skåne än i Jämtland. 

Vad har då det här med skönhet att göra? Jo, vissa verksamheter kan man driva i vilket hus som helst. Men skönhetsvård handlar om att etablera ett förtroende hos kunden, inte minst när det kommer till hygien. Då spelar fasaden nästan en lika stor roll som fräschheten inne på salongen. Så på samma sätt som det är viktigt att städa ordentligt varje dag är det viktigt att se till att fasaden tvättas ofta. Hur ofta beror på ett flertal faktorer, bl.a. var i landet fastigheten finns.

Att välja rätt lokal

Om du ska öppna en skönhetssalong, eller flytta din verksamhet till en ny lokal, har du ett digert arbete framför dig. Det handlar om att säkerställa att lokalen når upp till hygien- och tillgänglighetskraven, om att hyran inte ska vara för hög samtidigt som läget ska vara attraktivt för kunder, och mycket annat. 

Dessutom är det viktigt att kolla upp hur fastigheten sköts. Hur lång tid dröjer det innan klotter saneras, och hur ofta görs fasadtvätt. Vi i Villa rekommenderar att fasadtvätt görs två gånger om året, för att alger inte ska få fäste. Hur ofta rengör er nuvarande hyresvärd fasaden?