Bokföring på Södermalm

Vår bokföringsbyrå

När man driver ett företag måste man ägna en hel del tid åt annat än det man brinner för. Som tur är finns det ofta någon annan som brinner för det du helst vill slippa. Det kan t.ex. handla om bokföring och redovisning. 

Den som startar ett företag har ofta en brinnande passion för någonting. Detta någonting kan vara träsnideri, webbdesign, eller som i vårt fall skönhetsbehandlingar. Men uppgifter som bokföring, löneadministration, HR-frågor och mycket annat kan ta så mycket tid att det knappt finns tid kvar för att sköta kärnverksamheten, alltså det område där passionen finns. Om inte annat är det svårt att hinna med det på åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan. 

Vad kan byrån göra och inte göra?

En redovisnings- eller bokföringsbyrå (det är i stort sett samma sak) kan gå igenom er bokföring för att se att den är korrekt, nämns ett exempel på en byrå som granskade en ideell organisation, där det fanns konstigheter i bokföringen. En redovisningsbyrå kan även hjälpa till med att sköta den faktiska bokföringen. 

Men det är alltid du som företagare som är ansvarig för att bokföringen är korrekt. Du kan inte skylla på byrån om Skatteverket skulle hitta oklarheter. Därför är det viktigt att du förstår vad byrån faktiskt gör. Du bör välja en byrå som är tillräckligt pedagogisk för att kunna göra detta tydligt för dig. 
Det är också viktigt att du inte betalar för mycket för bokföringen. Fundera över dina behov, och välj inte en byrå där du måste betala för mer än vad du har behov av. Fler tips när det kommer till valet av bokföringsbyrå.